CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ 

DLA KAŻDEGO WEDŁUG POTRZEB

NOWE WARIANTY OCHRONY DLA 

 • RODZIN Z DZIEĆMI
 • SAMODZIELNEGO RODZICA 
 • PAR NA STARCIE
 • SINGLI
 • OSÓB OD 55 ROKU ŻYCIA
 • VIP-ów

 

PAKIET MEDYCZNY - "TWOJE ŻYCIE" w ramach którego otrzymacie Państwo pomoc np. wizyta lekarza, transport medyczny, rehabilitacja, zakup rzeczy do rehabilitacji etc.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 

 

 

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt nr tel. 663 333 641

email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

oraz zapraszam do wizyty w siedzibie mojej agencji

Zawierciu przy ul. Górnośląska 39A 

Miejsce i czas spotkania możemy również ustalić indywidualnie, tak aby były dogodne dla Państwa.

 

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - Program ubezpieczeniowy.

 

            WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program skierowany jest dla osób, które nie mogą zostać objęte ubezpieczeniem przez pracodawcę z uwagi na charakter wykonywanej pracy np. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło lub które w ogóle nie pracują, a chcą być objęte ubezpieczeniem na zasadach podobnych do tych, którym umożliwia to praca zawodowa.

 

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba fizyczna w wieku od 18 do 66 lat pod warunkiem, że nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby, które ukończyły 66 rok życia i nie ukończyły 80 roku życia mogą przystąpić do ubezpieczenia pod warunkiem, że w dniu zawarcia ubezpieczenia objęte są ochroną w ramach grupowego ubezpieczenia na życie lub indywidualnej kontynuacji.

            Ponadto do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dacie podpisania deklaracji uczestnictwa/zmiany nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, nie przebywa w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym i innej podobnej placówce, a także za wyjątkiem profilaktyki stan jej zdrowia nie wymaga regularnego nadzoru lub leczenia.

              Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisania deklaracji przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, jeśli zwolnienie dotyczy/dotyczyło: złamania kończyn dolnych i górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnienia na osoby trzecie (np. dziecko, małżonek).

 

OKRESY KARENCJI:

 • 6 miesięcy karencji w przypadku:

zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego

 • 10 miesięcy karencji w przypadku:

 urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną

 • 90 dni karencji w przypadku:

dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby)

 • 180 dni karencji w przypadku:

wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania

Odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem jednego z poniżej wymienionych zawodów lub czynności:

 a) górnik oraz inna osoba wykonująca prace pod ziemią,

 b) pracownicy pracujący pod wodą,

 c) konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy,

 d) ochroniarz z pozwoleniem na broń,

 e) pracownik leśny przy zrywce, wyrębie i zwózce,

 f) pracownik na wysokościach powyżej 10 metrów,

 g) elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V,

 h) kaskader, pirotechnik,

 i) korespondent wojenny,

 j) żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz,

 k) ratownik,

 l) pracownik platformy wiertniczej,

 m) pracownik fizyczny rafinerii, tartaku,

 n) pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych,

 o) funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Centralnego Biura Śledczego,

     Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

 p) pracownik rybołówstwa dalekomorskiego,

 r) treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub w cyrku,

 s) akrobata, artysta cyrkowy,

 t) sportowiec zawodowy

 W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA?

 

Informacje dotyczące zgłoszenia wniosku o wypłatę świadczenia oraz listy wymaganych dokumentów do zgłoszenia roszczenia można uzyskać :

 • od osoby obsługującej ubezpieczenie u ubezpieczającego
 • pod numerem infolinii    801 308 308, (+48) 502 308 308 (z zagranicy)
 • na stronie internetowej www.warta.pl 

Towarzystwo ubezpieczeniowe WARTA S.A. szeroka oferta ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe na rzecz których działam mają szeroką ofertę ubezpieczeń dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych.

 • Komunikacyjne
 • Mieszkań i Domów
 • Turystyczne
 • Podmiotów Gospodarczych
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 • Życiowe
 • Grupowe
 • OC Zawodu
 • Inne.

 

Towarzystwo ubezpieczeniowe WARTA S.A. szeroka oferta ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

 

Wyszukiwarka

Nasi goście

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

FaceBook